Skovbrug

Skovbruget udgør ca. 650 hektar inklusiv hede og strand.

Skovbruget består af 70 % nåletræ. Den resterende del er løvtræer, juletræer og pyntegrønt.

Skovbrug på Katholm Gods


Katholm Gods
Katholm 1
8500 Grenaa

Tlf.: +45 86 33 17 41
katholm-gods@katholm-gods.dk